empty
 
 
Thế giới tuyệt vời của Forex chưa bao giờ gần gũi như vậy

Thế giới tuyệt vời của Forex chưa bao giờ gần gũi như vậy

Thu hút đầu tư của các thị trường khác nhau hầu như không ổn định. Thông thường các nhà đầu tư thích một hay một thị trường khác hoặc một phân khúc thị trường. Tuy nhiên, có một thị trường trở thành một nơi đầu tư hiệu quả khi các thị trường khác đang lảo đảo vì thiếu tính thanh khoản, hoặc biến động quá mức và không chắc chắn. Loại thị trường đó là gì? Trong thực tế, đó là một thị trường phục vụ tất cả các thị trường còn lại cung cấp cho họ bằng tiền mặt. Thị trường ngoại hối được coi là một bến cảng đầu tư an toàn giúp tăng vốn nhanh và là một trung gian giữa các thị trường khác. Nhưng tính năng chính của nó là tính linh hoạt. Forex có thể là một mục tiêu đầu tư tốt, bất kể nền tảng chính trị hay kinh tế. Các nhà đầu tư có thể tận dụng lợi thế từ nó ngay cả trong thời khủng hoảng, cả trong qui mô khu vực và toàn cầu. Dù xảy ra chuyện gì trên thế giới, Forex sẽ luôn luôn đáp lại tất cả các sự kiện và các suy đoán đáng đưa tin, do đó xin mời các nhà đầu tư kiếm tiền. Tuy nhiên, phải công nhận rằng giao dịch ngoại hối không phải là một làn gió nhẹ; nó là một công việc khó khăn, thuần khiết và đơn giản. Và nếu bạn là một người có tham vọng lớn, bạn phải thật chăm chỉ. Hơn nữa, để bắt đầu sự nghiệp giao dịch của bạn, bạn cần phải tìm một nhà môi giới để là người hướng dẫn, cố vấn và trợ lý trong lĩnh vực đầu tư ngoại hối. Với vô số các nhà môi giới và các trung tâm giao dịch, bạn nên chọn từ top 10, ít nhất là từ top 20 hàng đầu và những nơi đã được kiểm chứng.


media about us, publications


InstaForex has been among the world’s ten best brokers for several years. The company was established at the beginning of online trading. It managed to fill a niche in the market and was one of the pioneers in providing customers with not only high-quality service and favorable trading conditions, but also with cutting-edge technology. Today, InstaForex has more than 1,200,000 clients in more than 70 countries, 250 offices and a team of several hundred professionals. But let’s get back to the matter at hand. By no means all beginning traders regard themselves as potential professionals devoting their time to technical analysis and keeping abreast of market quotes in real time. Most of newcomers having some amount to start with want to make some money with minimal time spent on trading. Insta- Forex offers a range of services especially for this type of traders, enabling them to feel part of the market with no need to spend all their free time on trades. First of all, let’s start with PAMM accounts. It is one of the most simple and intuitive services. The PAMM system is an investment model within a broader model of currency investing. There is a great deal of professional traders registered with InstaForex PAMM system. They have solid trading experience and offer investors to put money into their trades and let capitalists get subsequent share of profit proportionate to their investment. In other words, experienced traders accept investments in their trading and then distribute profits between their investors. An advantage of the PAMM system is that capable traders can trade greater sums, thus getting bigger profits. Meanwhile, investors choose credible traders based on extensive information available and invest in them without wasting time on individual market research. Thanks to InstaForex PAMM system, it is possible to make profits and be a good investor without losing precious time. Another system provided by InstaForex is even simpler allowing traders to trade on their own. It is ForexCopy, a system copying deals of successful traders. The idea of the service is that novices do not invest in successful traders, as in the PAMM system. They subscribe to traders’ deals, getting all their trading data and following them step-by-step. The ForexCopy system by InstaForex gives newbies a chance not to wander around dark corners of the currency market, but to follow in successful traders’ footsteps. Thus, they will boost overall profitability of their trades and their trading skills. Anyway, copying deals of experienced traders, a beginner gains an insight into their methodology, logic and strategy. Summing up, there is nothing to fear in the modern forex market. Yes, it is complex, but versatile on the other hand. It runs the gamut of possibilities so that anyone with the desire to earn can take advantage of it, regardless of their expertise and time they can devote. InstaForex business creed has included this concept from the very beginning. Insta-Forex is the company that has made a significant contribution to the contemporary forex market, making it as accessible as it is now.

Tạp chí IAIR, tháng 7 – tháng 12 năm 2014
Trở lại

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.