Tỷ giá trung bình của tất cả các lệnh chờ Mua trên một cặp tiền tệ

Giá trị trung bình các điểm vào của các hợp đồng mua khống và bán khống và bear thể hiện mức độ trung bình mà tại đó một loại tiền tệ được mua tại nhiều thời điểm khác nhau. Việc tính toán các giá trị này được dựa trên tất cả các vị thế hiện tại đang mở tính cả số lượng và các phần.

Theo lệ, giá trị trung bình các điểm vào của hợp đồng mua khống thường cao hơn tỷ giá thị trường hiện tại của một cặp tiền. Mặt khác, giá trị trung bình các điểm vào của các hợp đồng bán khống thường thấp hơn tỷ giá thị trường hiện tại của một cặp tiền.

Nếu tỷ giá thị trường hiện tại của một cặp tiền thấp hơn giá trị trung bình điểm vào của hợp đồng bán khống thì tạo ra xu hướng đi xuống.

Trong trường hợp tỷ giá thị trường hiện tại của một cặp tiền cao hơn giá trị trung bình điểm vào của hợp đồng mua khống thì tạo ra xu hướng đi lên.

Trong bản InstaForex MetaTrader cuối cùng, loại dữ liệu này được hiển thị theo các ký hiệu XXYYYYYYY, trong đó XX có các nghĩa sau:

for EURUSD XX=EU
for GBPUSD XX=GU
for USDCHF XX=UC
for USDJPY XX=UJ
for USDCAD XX=UD
for EURCHF XX=EC
for EURJPY XX=EJ
for GBPCHF XX=GC
for GBPJPY XX=GJ

Để hiển thị biểu tượng, click chuột phải vào cửa sổ Theo dõi Thị trường trong MetaTrader, the trading platform MetaTrader 4 cung cấp bởi InstaForex, và chọn “Hiển thị tất cả” trong menu thả xuống.


Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.