empty
 
 

Hoạt động Mã liên kết:

  • Nhúng Mã liên kết vào HTML-, PHP- hoặc một loại informer khác;
  • Khách hàng chuyển hướng từ link chứa Mã liên kết của informer;
  • Lưu mã liên kết vào tập file cookie trên trình duyệt máy tính của khách hàng;
  • Khách hàng đăng ký tài khoản giao dịch hoặc tài khoản đối tác với Instaforex;
  • Tự động ghi lại Mã liên kết đã được lưu trong tập tin cookie của khách hàng và bổ sung tài khoản đã mở này vào Nhóm Liên Kết;
  • Trả hoa hồng tới Liên Kết từ các giao dịch được thực hiện bởi khách hàng trong nhóm liên kết.

Bên cạnh việc phân loại các informer với Mã liên kết đã được nhúng mà InstaForex cung cấp cho các Liên Kết, còn có rất nhiều các công cụ quảng cáo và marketing có thể trở thành một yếu tố quan trọng của thiết kế và làm tăng tính thông tin của website liên kết, thu hút được nhiều khách hàng mới cũng như thúc đẩy doanh số hoa hồng.

Mã liên kết có thể được nhúng trong đường link tới bất kì trang nào thuộc website chính thức của InstaForex cũng như trong các đường link tới các nguồn đối tác khác, đặc biệt là mt5.commiss-instaforex-asia.com.

Tìm hiểu thêm về hoạt động Liên Kết, các chương trình Liên Kết và những ích lợi của việc hợp tác với InstaForex tại đây: partners.instaforex.com.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback