empty
 
 
26.05.2023: Forex Analysis & Reviews: Video market update for May 26, 2023
loader
Dự báo ngoại hối 29/09/2023 GBP/USD, USD/JPY, Dầu và Bitcoin từ Sebastian Seliga
2023-09-29 UTC+3
Cập nhật thông tin thị trường video ngày 29 tháng 9 năm 2023
2023-09-29 UTC+3
Dự báo ngoại hối 09/28/2023 EUR/USD, USD/JPY và USDX từ Sebastian Seliga
2023-09-28 UTC+3
Dự báo ngoại hối ngày 27/09/2023 cho cặp EUR/USD, SP500, Dầu và Bitcoin từ Sebastian Seliga
2023-09-27 UTC+3
Cập nhật thị trường video ngày 27 tháng 9 năm 2023
2023-09-27 UTC+3
Cập nhật thị trường video ngày 26 tháng 9, 2023
2023-09-26 UTC+3
Dự báo ngoại hối 09/26/2023 SP500, Vàng và USDX từ Sebastian Seliga
2023-09-26 UTC+3
Dự báo ngoại hối 09/25/2023 EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD và USD/CAD từ Sebastian Seliga
2023-09-25 UTC+3
Cập nhật thị trường video ngày 25 tháng 9 năm 2023
2023-09-25 UTC+3
Dự báo ngoại hối 09/22/2023 EUR/USD, USD/JPY, GBPUSD và SP500 từ Sebastian Seliga
2023-09-22 UTC+3
Cập nhật thị trường video ngày 22 tháng 9 năm 2023
2023-09-22 UTC+3
Cập nhật thị trường video ngày 21 tháng 9 năm 2023
2023-09-21 UTC+3
Dự báo ngoại hối ngày 21/09/2023 EUR/USD, USD/CHF, NZD/USD và SP500 từ Sebastian Seliga
2023-09-21 UTC+3
Dự báo ngoại hối 20/09/2023 EUR/USD, USD/JPY và SP500 từ Sebastian Seliga
2023-09-20 UTC+3
Cập nhật thị trường video cho ngày 20 tháng 9 năm 2023
2023-09-20 UTC+3
Dự báo ngoại hối 09/19/2023 EUR/USD, USD/CAD, USDX và Vàng từ Sebastian Seliga
2023-09-19 UTC+3
Cập nhật thị trường video ngày 19 tháng 9 năm 2023
2023-09-19 UTC+3
Cập nhật thị trường video cho ngày 18 tháng 9 năm 2023
2023-09-18 UTC+3
We introduce you to the daily updated section of Forex analytics where you will find reviews from forex experts, up-to-date monitoring of financial information as well as online forecasts of exchange rates of the US dollar, euro, ruble, bitcoin, and other currencies for today, tomorrow and this trading week.

00:00 Announcement of today’s analisys – GBP/USD, GOLD, Crude Oil and Bitcoin
00:15 GBP/USD
01:34 GOLD
02:57 Crude Oil
03:55 Bitcoin

https://www.instaforex.com/forex_analytics
InstaForex course for beginners: https://www.instaforex.com/distance_training_program
More Forex Forecast: https://www.instaforex.com/forex_analytics
Popular Analytics: https://www.instaforex.com/forex_analysis
Open trading account: https://www.instaforex.com/fast_open_live_account

#instaforex #analysis #jacimovic

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $3000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 9 chúng tôi xổ $3000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback