empty
 
 
28.05.2021 05:11 PM

Kính gửi Quý khách!

Liên quan đến Ngày Tưởng niệm ở Hoa Kỳ vào tháng 5, các hợp đồng giao ngay 31/2020 về kim loại, kim loại tương lai và giao dịch năng lượng tương lai sẽ đóng cửa lúc 8 giờ tối, sớm hơn thường lệ. Hợp đồng tương lai nông nghiệp, hợp đồng tương lai cho hàng hóa và CFD trên cổ phiếu sẽ không được giao dịch vào ngày đó. Phần còn lại của lịch giao dịch không thay đổi.

Ngày Tưởng niệm là một ngày lễ liên bang ở Hoa Kỳ nhằm tôn vinh và tưởng nhớ các quân nhân đã hy sinh khi phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ. Ngày lễ được tổ chức hàng năm vào thứ Hai cuối cùng của tháng Năm.

Trân trọng,

Đội ngũ InstaForex.

Quay lại danh sách tin tức mới


Các tin tức công ty khác

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback