empty
 
 
03.09.2021 10:48 AM

Kính gửi các nhà giao dịch! Chúng tôi muốn thông báo với bạn rằng giờ giao dịch sẽ được thay đổi vào ngày 6 tháng 9 năm 2021. Vui lòng lưu ý đến thực tế này khi đặt lệnh giao dịch của bạn. Những thay đổi sẽ ảnh hưởng đến các công cụ sau vào ngày trên:

  • Cổ phiếu CFD sẽ không có sẵn để giao dịch
  • CFD trên các chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ sẽ có sẵn cho đến 8 giờ tối. (GMT + 3)
  • Kim loại giao ngay sẽ có sẵn cho đến 8 giờ tối. (GMT + 3)
  • Hợp đồng tương lai Năng lượng sẽ có sẵn cho đến 8 giờ tối. (GMT + 3)
  • Hợp đồng tương lai Kim loại sẽ có sẵn cho đến 8 giờ tối. (GMT + 3)
  • Hợp đồng tương lai Nông sản sẽ không có sẵn để giao dịch
  • Hợp đồng tương lai Hàng hóa sẽ không có sẵn để giao dịch

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Dịch vụ Khách hàng InstaForex.

Quay lại danh sách tin tức mới


Các tin tức công ty khác

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.