empty
 
 
17.09.2021 01:32 PM

InstaForex đã giúp khách hàng mở tài khoản mới và xác minh dữ liệu cá nhân dễ dàng hơn. Từ bây giờ, ứng dụng di động InstaVerify cũng có sẵn cho các tiện ích iOS. Trước đó, phiên bản InstaVerify dành cho Android từng là tùy chọn duy nhất đã được hàng nghìn máy khách InstaForex mới sử dụng.

Phiên bản iOS có thể được tải xuống miễn phí từ App Store cho iPhone chạy iOS 11.0 trở lên.

InstaVerify là ứng dụng được thiết kế riêng cho các khách hàng InstaForex mới để tạo điều kiện xác minh cho họ. Khi tất cả dữ liệu cá nhân được xác nhận, mọi nhà giao dịch mới sẽ có quyền truy cập vào nhiều dịch vụ và đặc quyền trong công ty. Một người mới nên đăng ký phiên bản Android hoặc iOS và tải lên các bản sao được quét hoặc ảnh của ID. Ngay sau khi dữ liệu cá nhân được xử lý, tài khoản này sẽ được công nhận là đã xác minh. Bên cạnh đó, khách hàng có thể sử dụng cấp độ xác minh thứ hai để mở ra nhiều đặc quyền hơn nữa.

Vì vậy, một tài khoản mới có thể được đăng ký trực tiếp trong ứng dụng bao gồm các tính năng sau:

  • Xác minh tài khoản giao dịch
  • Kiểm tra trạng thái xác minh tài khoản hiện tại
  • Xác minh thẻ ngân hàng để gửi tiền nhanh hơn
  • Kiểm tra trạng thái xác minh thẻ ngân hàng hiện tại
  • Liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật về các vấn đề xác minh

Hãy dùng ngay InstaVerify, ứng dụng di động mới hiện đã có sẵn cho iOS! Chúng tôi đã có thể giúp bạn xác minh không vấn đề gì!

Quay lại danh sách tin tức mới


Các tin tức công ty khác

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.