empty
 
 

Các Điều Kiện Của Chiến Dịch «Vé VIP Giải Vô Địch Chiến Đấu Tối Hậu»

1. Các Qui Tắc Chung

  • 1.1. Tên Chiến dịch - «Vé VIP Giải Vô Địch Chiến Đấu Tối Hậu» (sau đây gọi là Chiến dịch).
  • 1.2. Chiến dịch được tổ chức bởi Tập đoàn InstaFintech (sau đây gọi là Nhà tổ chức).
  • 1.3. Chiến dịch bao gồm:
   • 3 vé dành cho 2 người tới giải «Grand Mix Fight 2011»
   • 500 USD bonus vào tài khoản giao dịch
   • mũ thương hiệu và áo phông.
  • 1.4 Thời gian tổ chức chiến dịch (sau đây gọi là Thời gian tổ chức chiến dịch) được công bố trên trang thành viên tham gia Chiến dịch.

2. Thành Viên Tham Gia Chiến Dịch

  • 2.1. Chỉ những khách hàng có đủ năng lực pháp lý và có tài khoản giao dịch thật với Công ty InstaForex mới có thể tham gia vào Chiến dịch (sau đây gọi là Người tham gia).
  • 2.2. Để tham gia vào Chiến dịch, bạn cần nạp vào tài khoản giao dịch thật với InstaForex ít nhất 300 USD trong Thời gian tổ chức Chiến dịch và đăng ký trên website instaforex.com.
  • 2.3. Người tham gia có quyền đăng ký nhiều hơn 1 tài khoản giao dịch cho Chiến dịch để tăng cơ hội chiến thắng. Tuy nhiên, nếu phát hiện thấy có hơn 100 tài khoản được đăng ký bởi một người, Ban Quản Trị Cuộc Thi có quyền giảm số tài khoản của người này xuống đến 100 trong phạm vi Chiến dịch này.
  • 2.4. Theo như các qui tắc của Chiến dịch, bất kỳ tài khoản nào thỏa mãn điều kiện: A - B + C > 300.00 USD, trong đó A là số tiền deposit kể từ thời điểm diễn ra Chiến dịch, B là số tiền rút ra kể từ thời điểm diễn ra Chiến dịch, C là kết quả giao dịch - đều có thể tham gia chiến dịch.

3. Điều Khoản Giao Dịch

  • 3.1. Tất cả các lệnh được vào ở mức giá phi thị trường đều bị hủy.
  • 3.2. Người tham gia có thể sử dụng cố vấn hoặc bất kỳ chiến lược giao dịch nào.
  • 3.3. Người tham gia có thể thay đổi loại tài khoản giao dịch sang không phí swap (hoặc ngược lại) bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với Phòng Hỗ Trợ Kỹ Thuật.
  • 3.4. Tất cả các điều khoản khác cho tài khoản tham gia Chiến dịch giống với các điều khoản áp dụng cho tài khoản giao dịch thật với Công ty InstaForex.

4. Lựa Chọn Người Chiến Thắng

4.1. Lựa chọn 3 vé dành cho 2 người tham dự giải «Grand Mix Fight 2011», 500 USD bonus vào tài khoản giao dịch, mũ thương hiệu và áo phông (sau đây gọi là Người chiến thắng Chiến dịch).

  • 4.1.1. Tài khoản của Người chiến thắng Chiến dịch đầu tiên sẽ được quyết định theo nguyên tắc sử dụng thuật toán lựa chọn người chiến thắng dựa trên 3 chữ số cuối cùng của số tài khoản (tài khoản có thể có 5, 6 hoặc 7 chữ số). Nếu 3 chữ số này trùng với Số Tornado thì chủ tài khoản sẽ trở thành người chiến thắng vé dành cho 2 người hoặc 500 USD vào tài khoản giao dịch, mũ thương hiệu và áo phông. Những tài khoản gần giống nhất với Số Tornado sẽ trở thành hai người còn lại tham gia vòng chung kết của Chiến dịch.
  • 4.1.2. Ấn định tỷ giá vào thời điểm cắt lệnh được thực hiện cho những cặp sau:
   • Chữ số đầu tiên của Số Tornado – chữ số cuối cùng của tỷ giá đóng cửa cặp EUR/USD
   • Chữ số thứ hai của Số Tornado – chữ số cuối cùng của tỷ giá đóng cửa cặp GBP/USD
   • Chữ số thứ ba của Số Tornado – chữ số cuối cùng của tỷ giá đóng cửa cặp USD/JPY
  • 4.1.3. Trong trường hợp tài khoản có số trùng với Số Tornado không tham gia Chiến dịch thì chủ tài khoản trước đó hoặc sau đó sẽ trở thành người chiến thắng. Người chiến thắng sẽ được quyết định theo nguyên tắc số tiền deposit lớn nhất tính theo công thức: A - B + C.
  • 4.1.4. Nếu có nhiều số tài khoản trùng với Số Tornado được tạo ra theo cách trên đây - tài khoản có 5 chữ số, tài khoản có 6 chữ số trừ chữ số đầu tiên, tài khoản có 7 chữ số trừ hai chữ số đầu tiên – thì giải thưởng sẽ được trao cho chủ tài khoản có số tiền deposit lớn nhất (số tiền deposit lớn nhất được tính theo công thức: A-B+C).
  • 4.1.5. Nếu không có số tài khoản nào tham gia Chiến dịch trùng với Số Tornado được tạo ra thì chủ của số tài khoản ít khác nhất so với Số Tornado sẽ được lựa chọn là Người chiến thắng Chiến dịch.
  • 4.1.6. Những người chiến thắng cuộc thi có cơ hội nhận được số tiền bonus là $500. Hoặc Nhà tổ chức cũng có thể gửi 10 tấm ảnh chất lượng cao từ Giải vô địch trong một áo phông và một mũ in hình logo của InstaForex. Công ty có quyền từ chối nạp tiền bonus mà không cần giải thích lý do.

5. Công Bố Kết Quả

  • 5.1. Thông tin về quốc gia và vùng mà người tham gia Chiến dịch đăng ký sẽ được công bố.
  • 5.2. Kết quả Chiến dịch được công bố trong vòng 7 ngày sau khi Chiến dịch kết thúc và hoàn thành tất cả các xác minh cần thiết.

6. Trao Giải

  • 6.1. Người chiến thắng gửi ảnh và bản scan hộ chiếu/chứng minh thư tới địa chỉ email: [email protected] or by fax: (+7 4012 616265) trong vòng 10 ngày sau khi thông báo kết quả chung cuộc cuộc thi.
  • 6.2. Tiền thưởng sẽ được nạp vào tài khoản giao dịch thật mà Ban Quản Trị Cuộc Thi mở.
  • 6.3. Tiền thưởng không rút được nhưng có thể rút số lợi nhuận thu được từ giao dịch với khoản tiền thưởng đó.

Trang chủ Cuộc thi


Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback