empty
 
 

Để tham gia chương trình & laquo; BChiếc vé khu vực VIP cho trận đấu cuối cùng & raquo; nó là cần thiết để thực hiện đầy đủ các điều kiện chính - nạp tiền vào tài khoản giao dịch với số tiền ít nhất là 300 $ và đăng ký trên trang.

Chiến dịch được tổ chức từ ngày 17/5/2011 đến 10/12/2011

Chủ sở hữu của 3 vé dành cho 2 người được xác định một cách ngẫu nhiên bằng các phương tiện của thuật toán minh bạch của việc xác định người chiến thắng thông qua Mã số Tornado (Xem thêm thông tin cơ bản).

Bạn có thể tìm thêm quy định của chiến dịch «Chiếc vé khu vực VIP cho trận đấu cuối cùng» trên trang Quy định của chiến dịch.


InstaForex: Lựa chọn của những người chiến thắng!

Mã số Tornado:

  Mã số Tornado đã được cố định 14 October 2011 (UTC+3)

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.