empty
 
 

09.05.202223:54:00UTC+00Chi tiêu hộ gia đình Nhật Bản tăng 4,1% trong tháng 3

Trung bình chi tiêu hộ gia đình ở Nhật Bản đã tăng 4,1% được điều chỉnh theo mùa vào tháng 3, Bộ Nội vụ và Truyền thông cho biết hôm thứ Ba - đạt 307.261 yên. Điều đó đánh bại kỳ vọng tăng 2,6% sau khi giảm 2,8% vào tháng Hai. Trên cơ sở hàng năm, chi tiêu hộ gia đình giảm 2,3% - một lần nữa đứng đầu dự báo giảm 2,8% sau khi tăng 1,1% trong tháng trước. Thu nhập bình quân hàng tháng của mỗi hộ gia đình là 503.128 Yên, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.