empty
 
 

15.05.202223:54:00UTC+00Giá nhà sản xuất Nhật Bản tăng 1,2% trong tháng 4

Vào thứ Hai, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho biết giá sản xuất tại Nhật Bản đã tăng vọt 1,2% được điều chỉnh theo mùa trong tháng 4. Con số đó vượt quá mong đợi về mức tăng 0,8 phần trăm và tăng từ mức đọc 0,9 phần trăm đã được sửa đổi tăng lên vào tháng 3 (ban đầu là 0,8%). Trên cơ sở hàng năm, giá sản xuất tăng 10,0% - một lần nữa đứng đầu dự báo 9,4% và tăng so với mức tăng 9,7% đã được điều chỉnh tăng trong tháng trước (ban đầu là 9,5%). Ngân hàng cho biết giá xuất khẩu tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi giá nhập khẩu tăng 5,6% so với tháng trước và 29,7% so với cùng kỳ năm ngoái.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.