empty
 
 

19.05.202214:29:00UTC+00Tỷ lệ thất nghiệp ở Hà Lan giảm thêm

Tỷ lệ thất nghiệp của Hà Lan đã giảm tháng thứ tư liên tiếp trong tháng Tư và vẫn ở mức thấp nhất trong mười chín năm, dữ liệu từ Cục Thống kê Trung ương cho thấy hôm thứ Năm. Tỷ lệ thất nghiệp được ILO điều chỉnh theo mùa cho nhóm tuổi 15-75 tuổi, đã giảm xuống 3,2% trong tháng 4 từ mức 3,3% trong tháng 3. Trong tháng tương ứng năm ngoái, tỷ lệ thất nghiệp là 4,5%. Văn phòng thống kê cho biết tỷ lệ thất nghiệp gần đây nhất là mức thấp nhất trong loạt số liệu hàng tháng từ năm 2003. Số người thất nghiệp giảm xuống còn 316.000 người trong tháng 4 từ 327.000 người của tháng trước đó. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên, áp dụng cho nhóm tuổi từ 15 đến 25, đã giảm xuống 6,9% trong tháng 4 từ 7,1% trong tháng 3.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.