empty
 
 

23.05.202213:52:00UTC+00Thặng dư thương mại Ireland tăng trong tháng 3

Thặng dư thương mại của Ireland tăng đáng kể trong tháng 3, do xuất khẩu tăng trong bối cảnh nhập khẩu giảm, số liệu từ Văn phòng Thống kê Trung ương cho thấy hôm thứ Hai. Thặng dư thương mại được điều chỉnh theo mùa đã tăng lên 8,73 tỷ EUR trong tháng 3 từ 6,49 tỷ EUR trong tháng Hai. Đây là mức thặng dư thương mại lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2020, khi đạt 10,43 tỷ EUR. Xuất khẩu tăng 12,0% hàng tháng trong tháng 3, trong khi nhập khẩu giảm 2,0%. Trên cơ sở không điều chỉnh, cả xuất khẩu và nhập khẩu đã tăng lần lượt 37,0% và 20,0% trong tháng 3 so với một năm trước. Giá trị xuất khẩu và nhập khẩu đều ở mức cao kỷ lục. Văn phòng thống kê cho biết xuất khẩu hàng hóa vượt 20 tỷ EUR trong một tháng lần đầu tiên và nhập khẩu vượt 11 tỷ EUR vào tháng 3, cũng là lần đầu tiên đạt kỷ lục, văn phòng thống kê cho biết. Ciaran Counihan, chuyên gia thống kê tại Văn phòng Thống kê Trung ương, cho biết: “Sự gia tăng xuất khẩu hàng hóa chủ yếu là do tăng trưởng dòng chảy của các sản phẩm y tế, dược phẩm và hóa chất hữu cơ”. Xuất khẩu sang Anh tăng 13,0% hàng năm trong tháng 3, trong khi nhập khẩu từ nước này tăng đáng kể 39,0%, được thúc đẩy bởi sự gia tăng nhập khẩu nhiên liệu khoáng và hóa chất và các sản phẩm liên quan. Văn phòng thống kê cho rằng sự tăng trưởng lớn trong nhập khẩu là do tác động của cơ sở.

 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $1000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 10 chúng tôi xổ $1000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG


Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback