empty
 
 

01.11.201909:40 Forex Analysis & Reviews: Phân tích kỹ thuật của GBP/USD cho ngày 01/11/2019

Tổng quan về thị trường kỹ thuật:

Cặp GBP/USD đang cố gắng thoát ra khỏi phạm vi ngang hẹp nằm giữa các mức 1.2783 - 1.2939 khi những con bò đực cố gắng kiểm tra ranh giới trên của mô hình Cờ xung quanh mức 1.2962. Những người tham gia thị trường đang chờ đợi một đột phá theo bất kỳ hướng nào, nhưng mặt khác, thị trường có thể đang tạo ra mô hình Giá gia tăng hoặc Cờ đuôi nheo. Hỗ trợ kỹ thuật quan trọng vẫn nằm ở mức 1.2561. Xu hướng khung thời gian lớn hơn vẫn còn giảm.

Điểm Pivot hàng tuần:

WR3 - 1.3149

WR2 - 1.3068

WR1 - 1.2923

Pivot hàng tuần - 1.2842

WS1 - 1.2710

WS2 - 1.2624

WS3 - 1.2478

Khuyến nghị giao dịch:

Chiến lược tốt nhất cho các điều kiện thị trường hiện tại là giao dịch với xu hướng khung thời gian lớn hơn, đang đi xuống. Tất cả các động thái tăng sẽ được coi là điều chỉnh cục bộ trong xu hướng giảm. Để đảo ngược xu hướng từ xuống lên, mức chính của con bò đực được nhìn thấy ở mức 1.3000 và nó phải được vi phạm rõ ràng. Hỗ trợ kỹ thuật dài hạn chính được nhìn thấy ở mức 1.2231 - 1.2224 và mức kháng cự kỹ thuật dài hạn chính nằm ở mức 1.3509. Chừng nào giá đang giao dịch dưới mức này, xu hướng giảm tiếp tục hướng về mức 1.1957 trở xuống.

Exchange Rates 01.11.2019 analysis

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Sebastian Seliga,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.