empty
 
 

08.04.202008:04 Forex Analysis & Reviews: Mức cao và thấp trong ngày của GBP/USD vào ngày 08 tháng 4 năm 2020

Exchange Rates 08.04.2020 analysis

Mức cao và thấp trong ngày từ Phạm vi Đại lý Ngân hàng Trung ương (CBDR) cho ngày hôm nay thường hình thành ở STDV 2-STDV 4 trong thị trường điều kiện bình thường. Đôi khi, nó có thể đạt tới STDV 5-STDV 6. Đây là cấp độ của hôm nay:

STDV 10 - 1.2617.

STDV 9 - 1.2590.

STDV 8 - 1.2563.

STDV 7 - 1.2536.

STDV 6 - 1.2509.

STDV 5 - 1.2482.

STDV 4 - 1.2455.

STDV 3 - 1.2428.

STDV 2 - 1.2401.

STDV 1 - 1.2374.

CBDR - 1.2347.

==================

CBDR - 1.2320.

STDV 1 - 1.2293.

STDV 2 - 1.2266.

STDV 3 - 1.2239.

STDV 4 - 1.2212.

STDV 5 - 1.2185.

STDV 6 - 1.2158.

STDV 7 - 1.2131.

STDV 8 - 1.2104.

STDV 9 - 1.2077.

STDV 10 - 1.2050.

Hãy chú ý đến mức giữa phạm vi hôm nay và ngày hôm qua, chẳng hạn như 1.2536, và mức cao ngày hôm trước 1.2384 với mức thấp ngày hôm trước 1.2165, tất cả mức này có thể là một bước ngoặt tiềm năng.

(Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm)

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Arief Makmur,
Chuyên gia phân tích của InstaForex
© 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.