Facebook
 
 

01.06.202005:57 Phân tích và đánh giá ngoại hối: XAU/USD đối mặt với áp lực tăng từ hỗ trợ, tiềm năng tăng giá hơn nữa

Exchange Rates 01.06.2020 analysis

Khuyến nghị giao dịch

Vào lệnh: 1725.36

Lý do vào lệnh: hỗ trợ chéo tiềm năng, fibonacci mở rộng 100%, fibonacci thoái lui 38.2%, đường hỗ trợ tăng dần

Chốt lời: 1765.23

Lý do chốt lời: Kháng cự đẩy giá xuống tiềm năng

Dừng lỗ: 1709.16

Lý do chốt lời: Hỗ trợ đẩy giá lên tiềm năng

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Dean Leo,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

GBP/USD đang tiếp cận mức hỗ trợ, khả năng bật lên!
Giá đang kiểm tra mức hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi, phù hợp với đường xu hướng tăng dần của chúng tôi, hỗ trợ pullback theo đồ họa, mức fibonacci thoái lui 38,2% và phần mở rộng fibonacci 61,8%, nơi chúng ta có thể thấy sự tăng lên.
Author: Dean Leo
05:46 2021-01-22 UTC--5
883
Tỷ giá EUR/USD đang tiếp cận vùng hỗ trợ, khả năng bật lên!
Giá đang kiểm tra mức hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi, phù hợp với đường xu hướng tăng dần của chúng tôi, hỗ trợ pullback trên đồ họa, mức thoái lui fibonacci 23,6% và phần mở rộng fibonacci 61,8%, nơi chúng ta có thể thấy mức tăng.
Author: Dean Leo
05:29 2021-01-22 UTC--5
913
Tỷ giá GBP/CHF đang tiếp cận hỗ trợ đường xu hướng tăng dần, có khả năng tăng trở lại!
Giá đang tiếp cận hỗ trợ đường xu hướng tăng dần của chúng tôi và hỗ trợ đầu tiên tại mức 1.21258, phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 61,8% và phần mở rộng Fibonacci 100% của chúng tôi. Giá có thể bật lên tại mức hỗ trợ đầu.
Author: Dean Leo
05:20 2021-01-22 UTC--5
988
Show more

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.