Facebook
 
 

30.06.202004:45 Phân tích và đánh giá ngoại hối: USDCAD bật lên trong tiến trình hướng tới kháng cự đường xu hướng giảm dần!

Long-term review

Exchange Rates 30.06.2020 analysis

Khuyến nghị giao dịch

Vào lệnh: 1.36588

Lý do vào lệnh: Hỗ trợ di chuyển trung bình

Chốt lời: 1.36970

Lý do chốt lời: Fibonacci thoái lui 78.6%, kháng cự đường xu hướng giảm dần.

Dừng lỗ: 1.36367

Lý do dừng lỗ: Fibonacci thoái lui -27.2%, Fibonacci mở rộng 100%

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Dean Leo,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

EUR/USD đang tiếp cận ngưỡng kháng cự, khả năng đảo chiều!
Giá đang tiếp cận mức kháng cự của chúng tôi phù hợp với mức kháng cự pullback ngang của chúng tôi, mức thoái lui fibonacci 38,2% và phần mở rộng fibonacci 100%, nơi chúng ta có thể thấy sự đảo chiều dưới mức này. Đám mây Ichimoku cũng.
Author: Dean Leo
03:11 2021-01-19 UTC--6
1243
USD/CAD đang đối mặt với áp lực tăng giá, tiềm năng tăng giá hơn nữa!
Giá đang đối mặt với áp lực tăng giá từ hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi phù hợp với hỗ trợ pullback ngang của chúng tôi, mức thoái lui fibonacci 61,8% và phần mở rộng fibonacci 78,6%, nơi chúng ta có thể thấy mức tăng trên mức này so.
Author: Dean Leo
03:07 2021-01-19 UTC--6
1048
AUD/CAD đang tiếp cận mức kháng cự của đường xu hướng giảm dần, có khả năng đảo chiều!
Giá đang đối mặt với áp lực giảm từ đường kháng cự giảm dần của chúng tôi và đám mây Ichimoku, phù hợp với xu hướng giảm giá của chúng tôi. Giá có thể đảo ngược tại mức kháng cự đầu tiên của chúng tôi tại mức 0,98153,.
Author: Dean Leo
02:59 2021-01-19 UTC--6
1018
Show more

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.