30.06.202004:45 USDCAD bật lên trong tiến trình hướng tới kháng cự đường xu hướng giảm dần!

Long-term review

Exchange Rates 30.06.2020 analysis

Khuyến nghị giao dịch

Vào lệnh: 1.36588

Lý do vào lệnh: Hỗ trợ di chuyển trung bình

Chốt lời: 1.36970

Lý do chốt lời: Fibonacci thoái lui 78.6%, kháng cự đường xu hướng giảm dần.

Dừng lỗ: 1.36367

Lý do dừng lỗ: Fibonacci thoái lui -27.2%, Fibonacci mở rộng 100%

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Biểu diễn dưới dạng
Dean Leo,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2020
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

EUR/USD đối mặt với áp lực giảm giá, tiềm năng giảm thêm nữa
Giá đang phải đối mặt với áp lực giảm giá từ mức kháng cự đầu tiên của chúng tôi, phù hợp với mức kháng cự đẩy giá xuống tiềm năng của chúng tôi và fibonacci thoái lui 61.8%, nơi chúng tôi có thể thấy sự sụt giảm hơn nữa đến mục tiêu hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi.
Author: Dean Leo
02:05 2020-06-30 UTC--4
7438
AUDJPY đối mặt với áp lực giảm giá, tiềm năng giảm thêm!
Chúng tôi đã chuyển sang giảm khi giá đang tiến đến ngưỡng kháng cự đầu tiên, nơi là mức kháng cự cao tiềm năng. Giá có khả năng đảo ngược mức đến hỗ trợ đầu tiên, nơi Fibonacci thoái lui 50.
Author: Dean Leo
22:45 2020-06-29 UTC--4
6898
USD/JPY đối mặt với áp lực giảm giá, tiềm năng giảm thêm
Giá đang đối mặt với áp lực giảm giá từ mức kháng cự đầu tiên của chúng tôi, phù hợp với mức kháng cự cao xoay ngang của chúng tôi và 78.6% fibonacci thoái lui, nơi chúng tôi có thể thấy sự sụt giảm hơn nữa đối với mục tiêu hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi.
Author: Dean Leo
04:48 2020-06-29 UTC--4
3658
Show more

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.