30.06.202012:48 Phân tích và đánh giá ngoại hối: Kế hoạch giao dịch cho AUDUSD vào ngày 30 tháng 6 năm 2020

Exchange Rates 30.06.2020 analysis

Triển vọng kỹ thuật:

AUDUSD đã cố gắng để tăng lên mức 0.7060 vào khoảng ngày 10 tháng 6 năm 2020, trước khi đảo chiều mạnh mẽ. Trước đó, cặp đôi đã giảm xuống mức 0.6775 vào ngày 15 tháng 6 năm 2020. Kể từ đó, nó đã xoay sở để kéo ra một đợt tăng xu hướng ngược về mức 0.6975, cũng là mức Fibonacci thoái lui 0.618 của mức giảm trước đó như đã thấy ở đây. Kháng cự ngay lập tức được nhìn thấy ở mức 0.7060, trong khi hỗ trợ được nhìn thấy ở mức 0.6775 tương ứng. AUDUSD dự kiến sẽ giảm xuống dưới mức 0.6775 trong ngắn hạn. Kháng cự trong ngày được nhìn thấy ở mức 0.6920 và các nhà giao dịch có thể đang tìm cách bán ở đó với rủi ro trên mức 0.7060 tương ứng.

Kế hoạch giao dịch:

Ngay bây giờ, dừng @ 0,7060, mục tiêu @ dưới 0.6775.

Chúc bạn may mắn!

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Oscar Ton,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2020
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.


Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.