30.06.202008:05 EUR/USD đối mặt với áp lực giảm giá, tiềm năng giảm thêm nữa

Exchange Rates 30.06.2020 analysis

Khuyến nghị giao dịch

Vào lệnh: 1.12888

Lý do vào lệnh: Kháng cự đẩy giá xuống tiềm năng và 61,8% fibonacci thoái lui

Chốt lời: 1.11514

Lý do chốt lời: Hỗ trợ sụt giảm tiềm năng, fibonacci thoái lui 50%, fibonacci mở rộng 78.6%

Dừng lỗ: 1.13382

Lý do chốt lời: Kháng cự đẩy giá xuống tiềm năng

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Biểu diễn dưới dạng
Dean Leo,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2020
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Show more

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.