30.06.202008:05 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD đối mặt với áp lực giảm giá, tiềm năng giảm thêm nữa

Exchange Rates 30.06.2020 analysis

Khuyến nghị giao dịch

Vào lệnh: 1.12888

Lý do vào lệnh: Kháng cự đẩy giá xuống tiềm năng và 61,8% fibonacci thoái lui

Chốt lời: 1.11514

Lý do chốt lời: Hỗ trợ sụt giảm tiềm năng, fibonacci thoái lui 50%, fibonacci mở rộng 78.6%

Dừng lỗ: 1.13382

Lý do chốt lời: Kháng cự đẩy giá xuống tiềm năng

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Dean Leo,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Tỷ giá GBP/JPY đang hoạt động bên dưới mức kháng cự của đường xu hướng giảm dần! Sự giảm giá sắp đến!
Tỷ giá GBP/JPY đang hoạt động bên dưới mức kháng cự của đường xu hướng giảm dần. Có thể giảm xuống dưới ngưỡng kháng cự đầu tiên tại mức 153.752 hướng tới hỗ trợ đầu tiên tại mức 153.347. Chỉ báo Stochastic đang kiểm tra.
Author: Dean Leo
02:42 2021-05-12 UTC--4
508
Tỷ giá CAD/CHF đối mặt với áp lực tăng giá, khả năng tăng giá hơn nữa!
Giá đang đối mặt với áp lực tăng giá từ mức hỗ trợ đường xu hướng tăng dần, hỗ trợ đáy đảo chiều phương ngang, Fibonacci mở rộng 50% và Fibonacci thoái lui 61.8%. Giá có thể đẩy lên tới mức Fibonacci mở rộng 78.6% và Fibonacci.
Author: Dean Leo
02:33 2021-05-12 UTC--4
523
Tỷ giá USD/JPY đang tiếp cận ngưỡng kháng cự thứ nhất, có khả năng đảo chiều!
Giá đang tiếp cận mức kháng cự thứ nhất, phù hợp với mức Fibonacci thoái lui 78.6%, mức Fibonacci mở rộng 100% và mức kháng cự đỉnh đảo chiều phương ngang. Chúng ta có khả năng thấy sự đảo chiều ở mức này và tiếp tục giảm về.
Author: Dean Leo
02:21 2021-05-12 UTC--4
523
Show more

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.