empty
 
 

01.07.202005:28 Forex Analysis & Reviews: GBP/USD facing bearish pressure from descending trend line

Exchange Rates 01.07.2020 analysis

Trading Recommendation

Entry: 1.24425

Reason for Entry: Horizontal overlap resistance, 78.6% fibonacci extension and 61.8% fibonacci retracement

Take Profit: 1.22637

Reason for Take Profit: Horizontal overlap support, 76.4% fibonacci retracement, 61.8% fibonacci extension

Stop Loss: 1.25461

Reason for Take Profit: Horizontal swing high resistance, 50% fibonacci retracement

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Dean Leo,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Show more
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.