Facebook
 
 

02.07.202003:30 Phân tích và đánh giá ngoại hối: AUDUSD holding above ascending trendline support! Further push up expected!

Long-term review

Exchange Rates 02.07.2020 analysis

Trading Recommendation

Entry: 0.69156

Reason for Entry: Market entry

Take Profit: 0.69436

Reason for Take Profit: 78.6% Fibonacci extension, recent swing high

Stop Loss: 0.69027

Reason for Stop Loss: 61.8% Fibonacci retracement, ascending trendline support, moving average support

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Dean Leo,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Show more

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.