Facebook
 
 

13.07.202005:45 Phân tích và đánh giá ngoại hối: USDCAD reversing off 1st resistance, more downside!

Exchange Rates 13.07.2020 analysis

Trading Recommendation

Entry: 1.3585

Reason for Entry: Horizontal overlap resistance

Take Profit :1.3548

Reason for Take Profit: 61.8 fib extension 61.8 fib retracement

Stop Loss:1.3628

Reason for Stop loss: Horizontal swing high resistance

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Dean Leo,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Show more

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.