Facebook
 
 

22.01.202112:20 Forex Analysis & Reviews: Tỷ giá GBP/CHF đang tiếp cận hỗ trợ đường xu hướng tăng dần, có khả năng tăng trở lại!

Exchange Rates 22.01.2021 analysis

Giá đang tiếp cận hỗ trợ đường xu hướng tăng dần của chúng tôi và hỗ trợ đầu tiên tại mức 1.21258, phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 61,8% và phần mở rộng Fibonacci 100% của chúng tôi. Giá có thể bật lên tại mức hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi và tăng thêm về phía kháng cự đầu tiên của chúng tôi tại mức 1.21967, phù hợp với phần mở rộng Fibonacci 78,6% của chúng tôi. Cũng cần lưu ý rằng giá tiếp tục giữ trên đám mây Ichimoku, điều này cho thấy áp lực tăng phù hợp với xu hướng tăng giá của chúng tôi.

Khuyến nghị giao dịch

Gia nhập vào thị trường: 1.21258

Lý do gia nhập:

Fibonacci 100% mở rộng, Fibonacci 61.8% thoái lui và hỗ trợ pullback ngang

Chốt lời: 1.21967

Lý do Chốt lời:

Fibonacci 78,6% mở rộng và kháng cự cao xoay ngang

Cắt lỗ: 1.20807

Lý do cắt lỗ:

Fibonacci 161,8% mở rộng và hỗ trợ thấp dao động ngang

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Dean Leo,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Tỷ giá USD/CAD đang được giữ trên hỗ trợ đường xu hướng tăng dần! Khả năng tăng hơn nữa sắp xảy ra!
Giá đã kiểm tra và phản ứng trên mức hỗ trợ của đường xu hướng tăng dần. Có thể tiếp tục đẩy lên trên mức hỗ trợ đầu tiên tại mức 1.25625 đối với mức kháng cự đầu tiên tại mức 1.26023. Các chỉ báo kỹ thuật cũng cho.
Author: Dean Leo
06:49 2021-04-05 UTC--4
1828
Tỷ giá USD/JPY đang đối mặt với áp lực giảm giá, có khả năng tiếp tục giảm giá!
Giá đang đối mặt với áp lực giảm giá từ đường xu hướng giảm dần cũng như mức kháng cự đỉnh đảo chiều phương ngang phù hợp với mức fibonacci mở rộng 100% và fibonacci thoái lui 78,6% . Giá có khả năng đẩy xuống mức hỗ trợ.
Author: Dean Leo
06:41 2021-04-05 UTC--4
1738
Tỷ giá EUR/AUD đang tiếp cận mức hỗ trợ đầu tiên, có khả năng tăng trở lại!
Giá đang tiếp cận mức hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi, phù hợp với mức Fibonacci thoái lui 78,6%, mức Fibonacci mở rộng 50%, hỗ trợ đáy đảo chiều phương ngang và hỗ trợ đường xu hướng tăng dần. Chúng ta có thể thấy một sự bật.
Author: Dean Leo
06:33 2021-04-05 UTC--4
1828
Show more

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.