empty
 
 

22.04.202112:12 Forex Analysis & Reviews: USDCHF facing bearish pressure, potential for further downside!

Exchange Rates 22.04.2021 analysis

Prices are facing bearish pressure from horizontal pullback resistance, which is in line with 50% Fibonacci retracement and 100% Fibonacci extension. Prices might push down from 1st resistance towards 1st support in line with 100% Fibonacci extension and 127.2% Fibonacci retracement. If prices break 1st resistance, prices might face resistance from horizontal swing high resistance which is in line with 61.8% FIbonacci retracement and 50% Fibonacci extension. EMA is also above prices, showing a bearish pressure for prices.

Trading Recommendation

Entry: 0.91541

Reason for Entry:

Horizontal pullback resistance, 50% Fibonacci retracement, 100% Fibonacci extension

Take Profit:

Reason for Take Profit:

Horizontal swing low support, 100% Fibonacci extension, 127.2% Fibonacci retracement

Stop Loss: 0.91753

Reason for Stop Loss:

Horizontal swing high resistance, 50% Fibonacci extension, 61.8% Fibonacci retracement

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Dean Leo,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Show more
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.