empty
 
 

12.05.202108:33 Forex Analysis & Reviews: Tỷ giá CAD/CHF đối mặt với áp lực tăng giá, khả năng tăng giá hơn nữa!

Exchange Rates 12.05.2021 analysis

Giá đang đối mặt với áp lực tăng giá từ mức hỗ trợ đường xu hướng tăng dần, hỗ trợ đáy đảo chiều phương ngang, Fibonacci mở rộng 50% và Fibonacci thoái lui 61.8%. Giá có thể đẩy lên tới mức Fibonacci mở rộng 78.6% và Fibonacci thoái lui -27.2% ,vùng hợp lưu fibonacci. Giá có thể đẩy xuống thấp hơn nữa và nhận hỗ trợ từ mức hỗ trợ đáy đảo chiều phương ngang, phù hợp với mức Fibonacci mở rộng 100% và mức Fibonacci thoái lui 127,2%. Đám mây Ichimoku cũng nằm dưới mức giá, cho thấy áp lực tăng giá.

Khuyến nghị giao dịch

Vào lệnh: 0.74659

Lý do vào lệnh:

Hỗ trợ đường xu hướng tăng dần, mức Fibonacci mở rộng 50%, mức Fibonacci thoái lui 61.8%

Chốt lời: 0.74881

Lý do Chốt lời:

Fibonacci thoái lui -27.2%, Fibonacci mở rộng 78.6%

Cắt lỗ: 0.74522

Lý do cắt lỗ:

Hỗ trợ đáy đảo chiều phương ngang, Fibonacci mở rộng 100%, Fibonacci thoái lui 127.2%

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Dean Leo,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

USD/CAD đang đối mặt với áp lực tăng giá, tiềm năng tăng giá!
Giá hiện đang nằm trên đường hỗ trợ pullback nằm ngang tại mức 0.125390, trùng với mức Fibonacci mở rộng 161.8% và mức Fibonacci thoái lui 50%. Chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ tăng lên đến mức kháng cự đầu tiên (1st resistance), tương.
Author: Dean Leo
02:49 2021-07-27 UTC--4
598
Cặp USD / CAD đang đối mặt với áp lực tăng giá, tiềm năng tăng giá!
Giá đang nằm trên đường xu hướng tăng dần, phù hợp với mức hỗ trợ đầu tiên, mức hồi quy Fibonacci 61,8% & phần mở rộng Fibonacci 161,8%. Giá có khả năng phục hồi và tăng lên ít nhất là mức kháng cự đầu tiên phù hợp với mức.
Author: Dean Leo
00:39 2021-07-23 UTC--4
898
Tỷ giá EUR/AUD tiếp cận mức kháng cự đầu tiên. Có khả năng tăng giá!
Tỷ giá EUR/AUD tiếp cận mức kháng cự thứ nhất, trùng với mức Fibonacci thoái lui 161.8% và mức Fibonacci mở rộng 100%. Giá dự kiến sẽ vượt qua mức này và tăng theo hướng kháng cự thứ 2, tương thích với mức Fibonacci thoái lui -61.8% và.
Author: Dean Leo
03:33 2021-07-21 UTC--4
1198
Show more
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.