empty
 
 

17.06.202113:04 Forex Analysis & Reviews: Kế hoạch giao dịch cho EUR/USD vào ngày 17 tháng 6 năm 2021

Exchange Rates 17.06.2021 analysis

Quan điểm kỹ thuật:

Tỷ giá EUR/USD đã cho đi 200 pip kể từ khi mức đỉnh của ngày hôm qua được xác định quanh mức 1.2134. Sự sụt giảm này đã được nhiều người dự đoán và sự suy yếu của EURO vừa bắt đầu bộc lộ khi có nhiều vị trí thấp hơn. Hiện tại, Bears dường như đã hoàn toàn kiểm soát và không có sự hỗ trợ xung quanh, có thể đang tìm cách tăng tốc giảm thấp hơn về mức 1.1300 một cách mạnh mẽ.

Tỷ giá EUR/USD đã vượt qua ngưỡng hỗ trợ mạnh xung quanh mức 1.1986 và được cho là đang giao dịch gần mức 1.1930 tại thời điểm viết bài này. Hỗ trợ giá trực tiếp hiện tại là mức 1.1704, trong khi kháng cự lần lượt là mức 1.2218 và cao hơn. Bất kỳ đợt pullback nào từ mức này dự kiến sẽ vẫn được giới hạn tốt dưới mốc 1.2100, để tiếp tục giảm hơn nữa.

Tỷ giá EUR/USD cuối cùng đã tiếp tục xuống thấp hơn từ mốc 1.2140 ngày hôm qua hướng tới mức 1.1700 và thấp hơn để hoàn thành cấu trúc đã bắt đầu từ mức đỉnh 1.2350 vào tháng 1 năm 2021. Các nhà giao dịch có thể đang tìm cách giữ các vị thế bán lâu hơn với rủi ro giảm và cũng tiếp tục nhiều hơn cho đợt pullback tăng giá.

Kế hoạch giao dịch:

Tiếp tục bán, giảm mức cắt lỗ xuống mức 1.2266, mục tiêu là mức @ 1.1300 và thấp hơn.

Chúc bạn may mắn!

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Oscar Ton,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.