empty
 
 

09.04.202006:44 Forex Analysis & Reviews: Dự báo AUD/USD vào ngày 9 tháng 4 năm 2020

AUD / USD

Đồng đô la Úc đạt mục tiêu cao hơn 0.6249 (mức thấp trong tháng 2 năm 2009) ngày hôm qua. Bây giờ, câu hỏi là: nó sẽ biến thành một sự suy giảm trung hạn ngày hôm nay, hay đánh dấu đường MACD trên khung thời gian hàng ngày (0.6354). Bộ dao động Marlin chỉ ra sự đảo chiều, nhưng nó không ngăn giá tăng thêm hàng trăm điểm.

Exchange Rates 09.04.2020 analysis

Trên biểu đồ bốn giờ, có một dấu hiệu cho thấy sự phân kỳ mở rộng trên bộ dao động Marlin đang hình thành. Tín hiệu có hai mặt; một mặt, nó cho thấy ý định của giá sẽ giảm xuống từ các mức hiện tại, mặt khác, sự phân kỳ có thể tan biến trong sự tăng trưởng liên tục của chính chỉ báo.

Exchange Rates 09.04.2020 analysis

Một tín hiệu rõ ràng về sự đảo ngược xu hướng sẽ là giá vượt qua sự hỗ trợ của đường MACD ở khoảng 0.6090.

Vì vậy, với mức giá phá vỡ mức tín hiệu 0.6090, nên mở các vị trí bán với mục tiêu trước 0.5820 và dừng lỗ trên 0.6115.

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Laurie Bailey,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.