empty
 
 
22.02.2022 09:44 AM
USDJPY Potential Bullish Momentum | 22nd Feb 2022

This image is no longer relevant

Price is trading in a daily ascending channel. Price is near the 1st support level of 114.648 in line with 61.8% Fibonacci retracement and 78.6% Fibonacci projection. Price can potentially go to the 1st resistance level of 116.297 in line with 61.8% Fibonacci projection. Our bullish bias is supported by the stochastic indicator as it is near support level. Alternatively price can dip to 2nd support level of 114.198 in line with 78.6% Fibonacci retracement and 127.2% Fibonacci projection.Trading Recommendation

Entry: 115.648

Reason for Entry: 61.8% Fibonacci retracement, 78.6% Fibonacci projection and graphical overlap support

Take Profit: : 116.297

Reason for Take Profit:Previous swing high and 61.8% Fibonacci projection

Stop Loss: 114.198

Reason for Stop Loss:

127% Fibonacci projection and 78.6% Fibonacci retracement

Kiếm lợi nhuận từ những biến đổi giá của tiền điện tử với InstaForex.
Tải MetaTrader 4 và mở giao dịch đầu tiên của bạn.
 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $4000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 7 chúng tôi xổ $4000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG

Các bài báo được đề xuất

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback