empty
 
 

29.07.202106:59 Forex Analysis & Reviews: Dự báo cho cặp GBP / USD vào ngày 29 tháng 7 năm 2021

GBP/USD

Đồng bảng Anh đã hoạt động tốt trong ba ngày tăng trưởng vừa qua và sáng nay nó đã đạt mục tiêu đầu tiên là 1,3925 - đường MACD trên biểu đồ hàng ngày. Sự tăng trưởng của bộ dao động Marlin đã chậm lại và nó cho thấy ý định giảm đầu tiên. Rõ ràng, nếu mức 1.3925 được vượt qua, thì sự tăng trưởng sẽ tiếp tục và mục tiêu sẽ là mức 1.4069 - mức đỉnh vào ngày 26 tháng 2 năm 2018. Nếu có sự đảo ngược cục bộ so với mức đã đạt được, thì chúng ta có thể mong đợi sự điều chỉnh đối với toàn bộ tăng trưởng từ ngày 20 tháng 7.

Exchange Rates 29.07.2021 analysis

Trên thang đo 4 giờ, không có dấu hiệu rõ ràng nào về sự đảo chiều, sự sụt giảm trong đường tín hiệu của bộ dao động ở đây thể hiện sự giải tỏa, giải phóng căng thẳng trước khi có thể có một đợt tăng thêm. Có thể cho phép sự sụt giảm điều chỉnh mà không phá vỡ xu hướng tăng chung lên đến mức 1.3802 - lên đến đường MACD. Sự củng cố bên dưới nó sẽ đưa đồng bảng Anh trở lại xu hướng giảm với mục tiêu là 1,3546/70.

Exchange Rates 29.07.2021 analysis

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Laurie Bailey,
Chuyên gia phân tích của InstaForex
© 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.