empty
 
 

22.10.202106:33 Forex Analysis & Reviews: Dự báo cho AUD / USD vào ngày 22 tháng 10 năm 2021

AUD / USD

Đồng đô la Úc đã giảm 48 điểm vào thứ Năm, điều này đã ngăn chặn thanh nến trắng vào thứ Tư. Đây là một dấu hiệu cho thấy sự tích lũy, trước khi chuyển đến mức mục tiêu là 0.7566, có thể kéo dài trong một thời gian, có lẽ là 1-3 ngày. Sự hình thành của sự tích lũy như vậy dự kiến sẽ ở trên mức 0.7445. Vượt qua mức 0.7566 sẽ mở ra mục tiêu ở mức 0.7646.

Sự sụt giảm dưới mức 0.7445 sẽ làm sâu thêm sự điều chỉnh xuống đến mức 0.7414 - mức mạnh của ngày 15-18 tháng 10 và tuần đầu tiên của tháng Tám.

Exchange Rates 22.10.2021 analysis

Trên biểu đồ 4 giờ, sự tăng trưởng và điều chỉnh đang phát triển trên đường chỉ báo MACD và trên đường cân bằng. Đây là một dấu hiệu cho thấy việc giá trượt xuống dưới mức 0.7445 là không có khả năng xảy ra. Đường tín hiệu của Marlin Oscillator đang cố gắng quay trở lại vùng tích cực.

Exchange Rates 22.10.2021 analysis

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Laurie Bailey,
Chuyên gia phân tích của InstaForex
© 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.