empty
 
 
23.03.2023 07:56 AM
EURUSD, H4 | Potential Bearish Reversal?

It appears that the overall momentum is bearish, indicating a potential drop in price in the longer term. However, in the short term, price could potentially rise towards the 1st resistance level at 1.093 before reversing and heading towards the 1st support level at 1.077.

At 1.077, we have a strong level of support that coincides with an overlap support level. The 2nd support level at 1.069 is also an overlap support, making it another strong level of support. These levels could potentially provide a bounce if price were to drop.

On the other hand, the 1st resistance level at 1.093 is also an overlap level and coincides with a 161.80% Fibonacci Extension, making it a significant level of resistance. The 2nd resistance level at 1.103 is a swing high resistance level that could provide additional resistance if prices break through the 1st resistance level.

There is also an intermediate support level at 1.080, located between the current price and the 1st support level. If price were to break this intermediate support level, it could trigger a stronger bearish acceleration towards the 1st support.

This image is no longer relevant

Kiếm lợi nhuận từ những biến đổi giá của tiền điện tử với InstaForex.
Tải MetaTrader 4 và mở giao dịch đầu tiên của bạn.
 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $4000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 7 chúng tôi xổ $4000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG

Các bài báo được đề xuất

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback