empty
 
 
30.01.2023 03:55 PM
NZD/USD outlook for January 30, 2023

This image is no longer relevant

NZD/USD is trading in the medium-term bull market zone, above the key support levels 0.6340 (50 EMA on the weekly chart), 0.6285 (200 EMA on the daily chart), 0.6260 (38.2% Fibonacci level in the recent slide from 0.7465 in February 2012 to 0.5512, reached in October 2022).

After reaching a local multi-month low of 0.5512 in mid-October, NZD/USD is developing an upward correction towards the key resistance levels 0.6600, 0.6630 (200 EMA on the weekly chart), separating the long-term bull market from the bear market.

This image is no longer relevant

Alternatively, the first signal for the resumption of short positions will be a breakdown of the important short-term support level 0.6464 (200 EMA on the 1-hour chart) and the local support level 0.6448, and the confirming one will be a breakdown of the support level 0.6372 (200 EMA on the 4-hour chart).

A breakdown of the 0.6285, 0.6260 support levels will return NZD/USD to the global bear market zone.

This image is no longer relevant

Support levels: 0.6462, 0.6448, 0.6400, 0.6372, 0.6340, 0.6325, 0.6300, 0.6285, 0.6260, 0.6246

Resistance levels: 0.6500, 0.6515, 0.6565, 0.6600, 0.6630

Trading scenarios

Sell Stop 0.6440. Stop-Loss 0.6515. Take-Profit 0.6400, 0.6372, 0.6340, 0.6325, 0.6300, 0.6285, 0.6260, 0.6246, 0.6190

Buy Stop 0.6515. Stop-Loss 0.6440. Take-Profit 0.6565, 0.6600, 0.6630, 0.6720

Jurij Tolin,
Chuyên gia phân tích của InstaForex
© 2007-2023
 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $1000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 6 chúng tôi xổ $1000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG

Các bài báo được đề xuất

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback