empty
 
 
01.02.2023 03:33 PM
Dow Jones Industrial Average outlook for February 1, 2023

This image is no longer relevant

In general, the upward dynamics of the U.S. stock market and its three major stock indices remains.

Futures on one of the major U.S. stock indices, the Dow Jones Industrial Average (CFD #INDU in the MT4 trading terminal), have grown by 1.03% since the beginning of this year compared to the closing price at the end of 2022. As of writing, it is trading near 34,000.0, 1,100 points above the 32,900.0 key long-term support level (200 EMA, 144 EMA on the daily chart and 50 EMA on the weekly chart).

This image is no longer relevant

Above these support levels, long positions remain preferable. The breakdown of yesterday's high at 34,088.0 will signal growth. The nearest growth targets are the recent local highs at 34,340.0, 34,550.0, and 34,900.0.

Alternatively, the first signal to open short positions will be a breakdown of the important short-term support level 33,667.0 (200 EMA on the 1-hour chart), and confirmation signals will be a breakdown of the 33,400.0 support level (200 EMA on the 4-hour chart and 50 EMA on the daily chart).

This image is no longer relevant

The breakdown of support levels 32,900.0 and 32,600.0 increases the risks of the DJIA moving into the bear market zone. The breakdown of the 31,140.0 long-term support level (200 EMA on the weekly chart) and then the 28,440.0 level (200 EMA on the monthly chart) will break the long-term DJIA bullish trend and, perhaps, the entire U.S. stock market.

Support levels: 33667.0, 33400.0, 32900.0, 32560.0, 31950.0, 31140.0

Resistance Levels:34340.0, 34550.0, 34900.0, 35000.0, 35350.0

Trading scenarios

Sell Stop 33880.0. Stop-Loss 34090.0. Take-Profit 33667.0, 33400.0, 32900.0, 32560.0, 31950.0, 31140.0

Buy Stop 34090.0. Stop-Loss 33880.0. Take-Profit 34000.0, 34340.0, 34550.0, 34900.0, 35000.0, 35350.0

Jurij Tolin,
Chuyên gia phân tích của InstaForex
© 2007-2023
 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $9000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 5 chúng tôi xổ $9000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG

Các bài báo được đề xuất

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback