empty
 
 
16.03.2023 02:42 PM
EUR/USD outlook for March 16, 2023

This image is no longer relevant

In early February, EUR/USD reached a local 10-month high of 1.1032, but then fell sharply, primarily amid a strong dollar, losing about 4.0% in value from that mark to date.

And yet investors remain optimistic about the EUR/USD pair, including on expectations of a gradual narrowing of the interest rate gap between the Fed and the ECB. At the same time, there are fears that today's tough decision by the ECB to raise rates by 0.50% may have the opposite effect.

This image is no longer relevant

In case of a breakdown of the key support levels 1.0540 (200 EMA on the daily chart), 1.0530 (144 EMA on the daily chart), 1.0500 (local "round" support level) and further decline, the pair will return to the global bear market zone.

Alternatively, if the bullish momentum develops and the pair moves to the February high at 1.1032, the first signal to increase the long positions may be a breakdown of the important resistance levels 1.0640 (200 EMA on the 1-hour chart), 1.0650 (50 EMA on the daily chart), 1.0661 (200 EMA on the 4-hour chart).

This image is no longer relevant

The breakdown of the local resistance level 1.0760 (high of the month) will be a confirming signal.

The breakdown of key resistance levels 1.0980, 1.1090 will finally return EUR/USD to the long-term bull market zone.

Support levels: 1.0585, 1.0540, 1.0530, 1.0515, 1.0500, 1.0230

Resistance levels: 1.0640, 1.0650, 1.0661, 1.0700, 1.0760, 1.0800, 1.0930, 1.1000, 1.1032, 1.1090

Trading scenarios

Sell Stop 1.0570. Stop-Loss 1.0670. Take-Profit 1.0540, 1.0530, 1.0515, 1.0500, 1.0230

Buy Stop 1.0670. Stop-Loss 1.0570. Take-Profit 1.0700, 1.0760, 1.0800, 1.0930, 1.1000, 1.1032, 1.1090

Jurij Tolin,
Chuyên gia phân tích của InstaForex
© 2007-2024
Kiếm lợi nhuận từ những biến đổi giá của tiền điện tử với InstaForex.
Tải MetaTrader 4 và mở giao dịch đầu tiên của bạn.
 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $4000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 7 chúng tôi xổ $4000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG

Các bài báo được đề xuất

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback