empty
 
 
29.03.2023 08:20 AM
Indicator analysis of EUR/USD on March 29

Trend analysis (fig. 1).

Today, the pair could decline to the average EMA of 1.08105 (red thin line) from 1.0843, the closing of yesterday's daily candlestick of 1.0810. When reaching this level, it is likely to recover to 1.0910, the Fibonacci retracement level of 76.4% (red dotted line).

This image is no longer relevant

Fig. 1 (daily chart).

Complex analysis:

- indicator analysis – down;

- Fibonacci retracement levels – down;

- trading volumes – down;

- candlestick analysis – up;

- trend analysis – up;

- Bollinger lines – up;

- weekly chart - up.

Conclusion:

Today, the pair could decline to the average EMA of 1.08105 (red thin line) from 1.0843, the closing of yesterday's daily candlestick of 1.0810. When reaching this level, it is likely to recover to 1.0910, the Fibonacci retracement level of 76.4% (red dotted line).

Alternatively, the pair may decrease to the average EMA of 1.0789. 8 (blue thin line) from 1.0843, the closing of yesterday's daily candlestick. When breaking out this level, it may climb to 1.0910, the Fibonacci retracement level of 76.4% (red dotted line).

Stefan Doll,
Chuyên gia phân tích của InstaForex
© 2007-2023
Kiếm lợi nhuận từ những biến đổi giá của tiền điện tử với InstaForex.
Tải MetaTrader 4 và mở giao dịch đầu tiên của bạn.
 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $3000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 9 chúng tôi xổ $3000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG

Các bài báo được đề xuất

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback