06.02.201510:52 Forex Analysis & Reviews: Phân tích kỹ thuật của cặp USD/CHF ngày 06 tháng 02 năm 2015

Long-term review
Exchange Rates 06.02.2015 analysis

Tổng quan cơ bản:
Cặp USD/CHF được dự kiến vững chắc trong một phạm vi thấp hơn vì các thị trường trông chờ báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ. Cặp USD/CHF đã bị suy yếu dần bởi niềm tin đôla suy yếu hơn và nhu cầu đồng franc đối với giao dịch chéo tăng giá của cặp CHF/JPY. Nhưng những tổn thất của cặp USD/CHF đã được xoa dịu bởi tỉ lệ lãi suất tiêu cực của Thụy Sĩ, nguy cơ can thiệp bán đồng CHF của SNB và sự điều chỉnh vị trí trước cuối tuần.

Bình luận kỹ thuật:
Biều đồ hàng ngày vẫn có xu hướng tích cực vì chỉ số MACD và chỉ số suy đoán đang trong mô hình tăng giá.

Khuyến nghị giao dịch:
Cặp tiền đang giao dịch dưới mức điểm mấu chốt. Có khả năng giao dịch trong một phạm vi thấp hơn cho đến khi vẫn ở dưới mức điểm mấu chốt. Vị trí bán được khuyến nghị với mục tiêu đầu tiên ở mức 0,9160. Một sự phá vỡ mục tiêu này sẽ làm cho cặp tiền giảm hơn nữa xuống mức 0,9075. Điểm mấu chốt ở mức 0,9290. Trong trường hợp giá đi ngược lại với xu hướng và khôi phục từ mức hỗ trợ, sẽ di chuyển trên mức điểm mấu chốt. Có khả năng tăng lên hơn nữa. Theo kịch bản đó, một vị trí mua được khuyến nghị với mục tiêu đầu tiên ở mức 0,9365 và mục tiêu thứ hai ở mức 0,9435.

Mức kháng cự:
0,9365
0,9435
0,9465

Mức hỗ trợ:
0,9160
0,9075
0,8985

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

InstaForex Analyst,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.


Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.