empty
 
 

Tự bảo hiểm thể hiện sự an toàn. Tự bảo hiểm là sự bảo vệ quỹ của khách hàng khỏi những thay đổi bất lợi về tỷ giá hối đoái. Tài khoản được cố định tại giá hiện tại của chúng bằng việc thực hiện các giao dịch trên Forex. Do đó, tự bảo hiểm giúp giảm thiểu rủi ro liên quan tới thay đổi tỷ giá, điều này giúp đạt được kết quả mong muốn mà không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi bên ngoài.


Thực tế, việc tự bảo hiểm chính là sử dụng một công cụ để giảm thiểu rủi ro liên quan tới các yếu tố thị trường bất lợi ảnh hưởng lên giá cả của các đồng tiền gắn liền trực tiếp với nó. Thông thường, định nghĩa “tự bảo hiểm” có nghĩa là bảo hiểm khỏi những dao động trong tỷ giá ngoại hối, tài sản, vv,… Tự bảo hiểm cũng được coi như một loại đầu tư cho phép tối thiểu hoá các rủi ro liên quan tới giá cả trong thị trường. Chi phí của việc tự bảo hiểm nên được đánh giá trong tương quan với những tổn thất có thể xảy ra trong trường hợp bị từ chối.


Các loại tự bảo hiểm Forex


Loại đầu tiên là bảo hiểm tiền của người mua khỏi để giảm rủi ro từ khả năng tăng giá của một công cụ trao đổi. Một loại khác là bảo hiểm tiền của người mua để giảm rủi ro từ việc hạ giá.


Ví dụ về tự bảo hiểm


Một nhà giao dịch, mua ngoại hối, mở giao dịch mua với một loại tiền tệ trong tài khoản của anh ta trước, và khi đến thời hạn, ngoại tệ anh ta mua được nhập vào ngân hàng của anh ta, anh ta đóng vị thế. Và một nhà giao dịch, bán ngoại hối, mở một giao dịch bán với một loại tiền tệ trong tài khoản giao dịch của mình trước đó, và khi việc mua ngoại tệ vào ngân hàng của anh ta đến hạn, anh ta đóng vị thế.


Cơ chế tự bảo hiểm bao hàm việc cân bằng các nghĩa vụ trên thị trường tiền tệ (hay thị trường chứng khoán) và thị trường hợp đồng tương lai. Để bảo hiểm các rủi ro mất vốn từ một công cụ giao dịch cụ thể, người ta mở một vị thế với một một công cụ khác, do vậy có thể bù đắp cho những tổn thất về mặt tài chính.


Về phần danh mục các bài viết
Mở tài khoản
Mở tài khoản
Thực hiện một ký quỹ
Thực hiện một ký quỹ
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback