empty
 
 

Chỉ báo Aroon được phát triển bởi Tushar Chande, chủ tịch hội Quản Lý Quỹ Tuscarora, vào năm 1995. Chỉ báo được sử dụng để xác định cường độ và hướng đi của một xu hướng. Công cụ kỹ thuật này báo hướng đi lên, đi xuống và khả năng đảo chiều hay tiếp tục của xu hướng.

Công thức

Aroon Up = ((Số chu kỳ - số chu kỳ từ khi mức giá đạt cực đại) / số chu kỳ) * 100

Aroon Down = ((Số chu kỳ - số chu kỳ từ khi mức giá đạt cực tiểu) / số chu kỳ) * 100

Sử dụng trong giao dịch

Phương pháp sử dụng chỉ báo Aroon cổ điển áp dụng trên thị trường chứng khoán và hàng hóa không thể được sử dụng trên thị trường tiền tệ ngày nay.

Đó là lý do tại sao để không đi sai hướng thị trường lại cần lựa chọn những tín hiệu chính xác hơn được đưa ra bởi chỉ báo này.

Tín hiệu chính của Chỉ Báo Aroon được đưa ra khi Aroon lên (Aroon up) (được thể hiện bằng một đường màu xanh) và Aroon xuống (Aroon down) (được thể hiện bằng một đường màu đỏ) cắt nhau.

Khi Aroon Up và Aroon Down giao nhau từ dưới lên thì khả năng sẽ có xu hướng lên trong trung hạn. Còn nếu Aroon Up giao Aroon Down giao nhau theo hướng từ trên xuống thì bạn nên chuẩn bị sẵn sàng để cắt lệnh.

Một trường hợp khác là Aroon Up và Aroon Down giao nhau từ trên xuống, điều này chỉ ra khả năng sẽ xuất hiện xu hướng đi xuống và do đó, bán sẽ là một quyết định đúng đắn. Cắt lệnh có thể được thực hiện khi có tín hiệu giao nhau của hai đường này theo chiều ngược lại.

Khi tín hiệu xuất hiện trên 40% và dưới -40%, khu vực được coi là vùng cực (không phải vùng quá mua/quá bán), nó sẽ làm tăng giá trị của tín hiệu và có thể dẫn tới tự tăng mạnh hơn nữa của mức giá.

Một tín hiệu giao dịch mạnh hơn là sự phân kỳ giữa mức giá và Aroon Up.

Nếu Aroon Up đi lên khi đường giá lại đi xuống thì có nghĩa là có khả năng mức giá sẽ đảo chiều từ hướng đi xuống sang hướng đi lên (tín hiệu phân kỳ).

Nếu Aroon Up đi xuống khi mức giá đi lên thì có khả năng giá sẽ giảm.

Chỉ Báo Aroon

Các thông số InstaForex Aroon

Chu kỳ_Aroon = 9

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback