empty
 
 

Trung bình động Hull (HMA) là một trong những đường trung bình được nhiều người lựa chọn sử dụng, nó làm cho đường biến động giá mượt hơn với sự giúp đỡ của những đường trung bình trọng số. Chỉ báo kỹ thuật này được tạo ra bởi Alan Hull.

Công thức

HMA(n) = WMA(2*WMA(n/2) – WMA(n)),sqrt(n))

Sử dụng giao dịch

Chỉ báo kỹ thuật HMA là một bộ lọc giá hữu hiệu. Nó bao gồm các chức năng tiêu chuẩn của hầu hết các đường trung bình động; nó ảnh hưởng đến giá cả như là hỗ trợ/cản trở và quyết định gia nhập thị trường-được quyết định dựa trên góc của độ nghiêng đường cong. Không những vậy, trung bình di động Hull còn cho phép nhà giao dịch xác định được xu hướng với sự giúp đỡ của mô hình màu được xây dựng trong chỉ báo kỹ thuật.

Trong trường hợp xu hướng giảm chiếm ưu thế, HMA sẽ thay đổi màu sắc từ xanh sang đỏ, ngụ ý cơ hội mua vào vì giá có thể tiếp tục giảm. Việc thay đổi màu sắc cũng báo hiệu cho việc thâm nhập thị trường.

HMA không chỉ khiến cho sự thay đổi giá cả mượt hơn, mà còn loại bỏ sự chậm trễ tín hiệu. Kết quả này là nhờ ưu điểm của một vài nét riêng biệt trong tính toán. Do đó, nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo kỹ thuật trong các giao dịch mà không phải lo ngại rằng HMA có thể cung cấp tín hiệu chậm trễ để mua một tài sản hoặc thâm nhập vào thị trường.

Ngoài việc sử dụng độc lập HMA trong giao dịch, chỉ báo kỹ thuật MetaTrader có thể được sử dụng như là bộ lọc cho việc thâm nhập thị trường với việc mở giao dịch dựa trên cở sở của những chỉ báo kỹ thuật hoặc phương pháp phân tích khác. Trong trường hợp này, đường trung bình động có thể được dùng để đóng cửa giao dịch. Cơ chế này như sau: khi chỉ báo kỹ thuật đổi sang màu tương phản, nhà giao dịch nên đóng cửa giao dịch đang mở để phù hợp với xu hướng giá cả và chờ đợi dấu hiệu thâm nhập thị trường mới.

Chỉ báo kỹ thuật HMA

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback