empty
 
 

Chỉ báo kỹ thuật RMI được giới thiệu bởi Roger Altman. Tháng 2/1993, nó được trình bày trong tạp chí Phân tích kỹ thuật chứng khoán và hàng hóa. Mục đích chính của chỉ báo này là cải thiện dữ liệu do chỉ báo cổ điển RSI cung cấp nếu giá chạm đến vùng siêu bán hoặc siêu mua.

Công thức

RMI = 100 * N / (H + B), trong đó


N – số ngày;

H – tổng biến động của giá đóng cửa tích cực trong giai đoạn giữa ngày hôm nay và N ngày trước đó;

B – tổng biến động của giá đóng cửa tiêu cực trong giai đoạn giữa ngày hôm nay và N ngày trước đó.

Sử dụng giao dịch

Là một chỉ báo dao động cổ điển của phân tích kỹ thuật, chỉ báo RMI cho phép người dùng phát hiện những khả năng sau đây để sử dụng trong giao dịch:

1. Những điểm cao và điểm thấp

Khi chỉ báo đạt và vượt mức 70% trong xu hướng giảm, đó là tín hiệu quan trọng rằng giá có thể tiếp tục đi xuống. Trong bối cảnh này, chỉ báo RMI của MetaTrader sẽ chỉ ra vùng siêu bán và sau khi đã chạm đến vùng đó, một sự sụt giảm có thể bắt đầu.

Khi chỉ báo đạt và vượt mức 30% trong xu hướng tăng, đó là tín hiệu chắc chắn rằng việc hình thành giá chính xác đã kết thúc và bây giờ nó có thể tiếp tục di chuyển lên trên. Trong trường hợp này, tài sản nên được mua vào.

2. Mô hình giá

Chỉ báo RMI có thể hình thành các mô hình đồ họa như tam giác, lá cờ, đầu và vai, cái mà trader có thể nhìn thấy ngay cả khi mô hình này không được hình thành trên đồ thị giá.

3. Tín hiệu hội tụ / phân kỳ

Giống như các chỉ báo dao động khác, chỉ báo này cho phép người dùng quan sát được tín hiệu hội tụ / phân kì trên đường chỉ báo khi so sánh với chuyển động giá, và những tín hiệu này liên quan mật thiết đến việc hình thành một quyết định, bởi RMI là một chỉ báo rất mạnh về những loại tín hiệu này.

Chỉ số động lượng tương đối (RMI)

Tham số của chỉ báo RMI InstaForex

Giai đoạn RMI = 14

Giai đoạn MOM = 5

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback