empty
 
 

Chỉ báo TRIX được nhà phân tích J. Huston đưa ra để sử dụng trong giao dịch cũng như phân tích sự biến động giá theo xu hướng. Chỉ báo này có thể được sử dụng như một công cụ hiệu quả để lọc ra những biến động giá không quan trọng đối với xu hướng lớn của thị trường liên quan tới chu kì lớn hơn.

Công thức

TRIX = K%(EMAn (EMAn ( EMAn))), trong đó


K% tính toán trong giai đoạn trước đó

Sử dụng trong giao dịch

Chỉ báo TRIX là một công cụ chỉ ra độ dốc của một Trung Bình Trượt Số Mũ Ba (triple-smoothed EMA).

Cần lưu ý rằng chỉ báo này đo mức độ thay đổi của giá đóng cửa, sự tăng lên của đường chỉ báo này là dấu hiệu cho thấy có thể sẽ xuất hiện xu hướng tăng giá ổn định và đều đặn. Còn nếu giá trị của chỉ báo giảm thì có nghĩa là xu hướng giá đi xuống sẽ sớm xuất hiện. Do vậy, trong trường hợp chỉ báo cắt đường 0 với bất kỳ hướng nào thì có nghĩa là mức giá có thể tiếp tục phát triển theo hướng đó.

Khi sử dụng chỉ báo TRIX, chú ý tới trạng thái của đường tín hiệu trong mối liên hệ với đường xu hướng của chỉ báo. Tín hiệu mua sẽ xuất hiện khi TRIX cắt đường tín hiệu theo hướng từ dưới lên; còn trong trường hợp chỉ báo cắt đường tín hiệu theo hướng từ trên xuống thì sẽ xuất hiện tín hiệu bán.

Chỉ báo này thuộc nhóm chỉ báo giao động, đó là lý do vì sao nó có thể được sử dụng một cách hiệu quả nhất trong giai đoạn có sự biến động xu hướng mạnh. Còn khi thị trường ít biến động thì có thể sẽ có rất nhiều tín hiệu sai.

Chỉ báo này đã được thử nghiệm trong hệ thống giao dịch kỹ thuật để chứng minh rằng tín hiệu hiệu quả nhất của TRIX là cắt đường tín hiệu. Cắt đường 0 có thể được xem như là khả năng tiếp diễn của sự biến động giá hơn là tín hiệu vào lệnh với sự đột phá mức 0.

Trix Chỉ SỐ MT4

Các Thông Số của Chỉ Báo TRIX Của InstaForex

Chu kỳ TRIX = 13

Tín hiệu + chu kỳ = 8

Count_bars = 1500

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback