empty
 
 

Đường bao trung bình động: mô tả, điều chỉnh và ứng dụng

Đường bao là một chỉ báo kỹ thuật thường được hình thành bởi hai đường trung bình động mà được vẽ ở trên và ở dưới mức phạm vi giá. Các dòng trên và dưới tách ra khỏi mức giá ở một khoảng cách mà được xác định dựa trên cơ sở biến động của thị trường: biến động hiện tại càng cao, khoảng cách càng lớn. Do đó, đường bao được sử dụng để tạo ra các kênh linh hoạt trong đó giá biến động phần lớn thời gian.

Khi giá đạt đến giới hạn trên, đó là tín hiệu bán; khi nó đạt đến giới hạn dưới, đó là tín hiệu để mua.

Chỉ số đường bao giúp xác định chuyển động giá tiếp theo theo nguyên tắc sau: sau bất kỳ biến động nào, giá luôn quay trở lại xu hướng chính. Nhiều nhà giao dịch tin rằng chỉ số này là một biến thể của Dải băng Bollinger nổi tiếng. Tuy nhiên, hai chỉ số này về cơ bản là khác nhau. Giá càng xa rời khỏi kênh, càng có nhiều nhà giao dịch kiếm lời, và càng gần thời điểm giá trở lại các mức trước đó.

Đường bao

Tính toán

Băng trên = SMA(ĐÓNG, N)*[1+K/1000]

Băng dưới = SMA(ĐÓNG, N)*[1-K/1000]

Trong đó:

SMA - Trung bình động đơn giản;

N - thời gian trung bình;

K/1000 - giá trị dịch chuyển từ mức trung bình (được tính bằng điểm cơ bản).

   Trở về danh sách các chỉ báo   
Trở về danh sách các chỉ báo
Thực hiện bước đầu tiên hướng tới mục tiêu của bạn
Mở tài khoản
Phát triển kỹ năng giao dịch mà không mạo hiểm mất tiền của bạn
Mở tài khoản demo
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.