empty
 
 

Vùng Phần Trăm Williams (%R) là một chỉ báo kỹ thuật động dùng để xác định trạng thái quá mua hoặc quá bán của thị trường. %R và Stochastic (chỉ số giao động Stochastic) khá giống nhau. Chúng chỉ khác nhau ở chỗ %R có tỉ lệ đảo ngược còn Stochastic Oscillator lại có sự làm trơn nội tại.

Giá trị của chỉ số giao động trong khoảng từ 80 đến 100% có nghĩa là thị trường đang trong vùng quá bán. Giá trị của chỉ số giao động trong khoảng từ 0 đến 20 thì có nghĩa là thị trường đang trong vùng quá mua. Khi chỉ số có tỷ lệ đảo ngược thì giá trị của nó thường ở trạng thái âm (ví dụ như -30%). Trong phân tích có thể bỏ đi dấu trừ.

Tất cả các chỉ số quá mua/quá bán đều tuân theo một quy luật: hoạt động theo tín hiệu khi có sự biến động giá. Ví dụ, nếu một chỉ số ở trong trạng thái quá mua thì tốt hơn là đợi cho đến khi mức giá đi xuống rồi mới thực hiện lệnh bán.

Chỉ số %R có thể dự báo được sự đảo chiều của mức giá. Chỉ số này luôn luôn chạm đỉnh sau đó đảo chiểu một vài ngày trước khi mức giá chạm đỉnh và đi xuống. Vì vậy, Vùng Phần Trăm Williams sẽ chạm giá trị cực tiểu và đi lên một vài ngày trước khi mức giá tăng.

Cách tính

Dưới đây là công thức tính chỉ số %R, tương đối giống với công thức tính chỉ số Stochastic. %R = (HIGH(i-n)-CLOSE)/(HIGH(i-n)-LOW(i-n))*100

Trong đó:
CLOSE - là mức giá đóng cửa ngày hôm nay;
HIGH(i-n) - là mức giá cao nhất trong (n) phiên giao dịch trước đó;
LOW(i-n) - là mức giá thấp nhất trong (n) phiên giao dịch trước đó.

Trở về danh sách các chỉ báo   
Trở về danh sách các chỉ báo
Thực hiện bước đầu tiên hướng tới mục tiêu của bạn
Mở tài khoản
Phát triển kỹ năng giao dịch mà không mạo hiểm mất tiền của bạn
Mở tài khoản demo
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.