empty
 
 

Phần bản đồ thị trường cho phép các thương nhân ước tính tình hình thị trường chứng khoán toàn cầu trong những cách nhanh và chính xác nhất. Trong phần này, thương nhân có thể tìm thấy các kết quả giao dịch chứng khoán trên sàn NYSE và NASDAQ, sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất nước Mỹ.

Công cụ Bản đồ thị trường khiến bạn có thể tìm hiểu về tình hình kinh doanh khi các dữ liệu được cập nhật trong vòng 15 phút. Giao diện bản đồ cho phép thương nhân xem các mức tăng và giảm khi nó được thể hiện trong màu xanh lá cây và màu đỏ, tương ứng. Nếu nhắp chuột đúp vào khu vực của một công ty, một nhà kinh doanh sẽ thấy biểu đồ trực tuyến của biến động giá cổ phiếu của nó. Kích thước khu vực tương xứng với giá trị vốn hóa thị trường của công ty.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.