empty
 
 

Tỷ giá trung bình lệnh chờ Mua

Chỉ báo này gồm hai dòng phản ánh các lệnh chờ trung bình thuộc kiểu Giới Hạn Mua và Ngừng Mua. Cả hai kiểu này cho thấy các nhà giao dịch Forex sẵn sàng bước vào vị thế mua đối với một cặp tiền tệ.

Giá trung bình của các lệnh Giới Hạn Mua thể hiện mức hỗ trợ tương đối của cặp tiền tệ nếu tỷ giá của nó lên xuống trong thời suốt giao dịch, vì vậy khi tiệm cận điểm vào trung bình của các lệnh Buy Limit, sự giảm giá có thể giảm tốc độ. Mức giá trung bình của các lệnh Buy Stop thể hiện một mức gián đoạn tương đối cặp tiền tệ nếu việc phục hồi giá xảy ra trong thời gian giao dịch. Điều này có nghĩa là mức trung bình mà tại đó các lệnh Stop orders được đặt là mức mà tại đó các các nhà mua khống sẵn sàng tham gia xu hướng đi lên của thị trường.

Cả giá trị trung bình điểm vào của các lệnh Giới Hạn Mua và giá trị trung bình điểm vào các lệnh Ngừng Mua đều không đạt tới mức giá hiện tại, vì trong khi giá đang dịch chuyển theo hướng này hay hướng khác, một số lượng các lệnh chờ Mua kích hoạt làm dịch chuyển điểm vào trung bình của các lệnh Giới Hạn Mua và Ngừng Mua xa hơn. Vì điều này, chỉ báo chỉ có thể được sử dụng để phân tích giá trị trung bình của lệnh Giới Hạn Mua hoặc Ngừng Mua cách bao xa với giá trị tại thời điểm hiện tại.

Trong bản InstaForex MetaTrader cuối cùng, loại dữ liệu này được hiển thị theo các ký hiệu XXYYYYYYY, trong đó XX có các nghĩa sau:

for EURUSD XX=EU
for GBPUSD XX=GU
for USDCHF XX=UC
for USDJPY XX=UJ
for USDCAD XX=UD
for EURCHF XX=EC
for EURJPY XX=EJ
for GBPCHF XX=GC
for GBPJPY XX=GJ

Để hiển thị biểu tượng, click chuột phải vào cửa sổ Theo dõi Thị trường trong MetaTrader, the trading platform MetaTrader 4 cung cấp bởi InstaForex, và chọn “Hiển thị tất cả” trong menu thả xuống.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.