empty
 
 

Tỷ lệ phần trăm các giao dịch mở trên một cặp tiền tệ trong tổng số các giao dịch.

Số các vụ mua bán trên mỗi công cụ phản ánh số liệu thống kê về hoạt động của các nhà giao dịch trên thị trường Forex đối với mỗi cặp tiền tệ. Số lượng các giao dịch trên một cặp tiền tệ tăng lên nghĩa là sự quan tâm, lượng trao đổi và khả năng về chuyển động bất ngờ về giá của cặp tiền đó cũng tăng lên trong thời gian gần nhất. Ít giao dịch hơn có nghĩa là khối lượng giao dịch nhỏ hơn và khả năng dịch chuyển biên yếu. Và ngược lại, trong một số trường hợp khối lượng giao dịch nhỏ có thể gây ra khả năng dao động lớn của một cặp tiền tệ. Tuy nhiên, về cơ bản, khối lượng giao dịch (số các giao dịch trên một cặp tiền tệ) phụ thuộc trực tiếp vào các biến đổi sau đó.

Chỉ báo này có thể được sử dụng như một chỉ báo chính xác thể hiện khối lượng giao dịch với một công cụ tiền tệ trên thị trường Forex.

Trong bản InstaForex MetaTrader cuối cùng, loại dữ liệu này được hiển thị theo các ký hiệu XXYYYYYYY, trong đó XX có các nghĩa sau:

for EURUSD XX=EU
for GBPUSD XX=GU
for USDCHF XX=UC
for USDJPY XX=UJ
for USDCAD XX=UD
for EURCHF XX=EC
for EURJPY XX=EJ
for GBPCHF XX=GC
for GBPJPY XX=GJ

Để hiển thị biểu tượng, click chuột phải vào cửa sổ Theo dõi Thị trường trong MetaTrader, the trading platform MetaTrader 4 cung cấp bởi InstaForex, và chọn “Hiển thị tất cả” trong menu thả xuống.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.