empty
 
 
19.09.2023: Forex Analysis & Reviews: Forex forecast 09/19/2023 EUR/USD, USD/CAD, USDX and Gold from Sebastian Seliga
loader
Cập nhật thị trường video cho ngày 08 tháng 12 năm 2023
2023-12-08 UTC+3
Dự báo thị trường ngoại hối ngày 12/07/2023: EUR/USD, USD/JPY và Vàng từ Sebastian Seliga
2023-12-07 UTC+3
Cập nhật thị trường video cho ngày 07 tháng 12 năm 2023
2023-12-07 UTC+3
Dự báo ngoại hối ngày 12/06/2023: EUR/USD, USD/CAD và Dầu từ Sebastian Seliga
2023-12-06 UTC+3
Cập nhật thị trường video ngày 06 tháng 12 năm 2023
2023-12-06 UTC+3
Dự báo ngoại hối ngày 12/05/2023: GBP/USD, EUR/USD và Bitcoin từ Sebastian Seliga
2023-12-05 UTC+3
Cập nhật thị trường video cho ngày 05 tháng 12 năm 2023
2023-12-05 UTC+3
Dự báo ngoại hối ngày 12/04/2023: AUD/USD, EUR/USD và Bitcoin của Sebastian Seliga
2023-12-04 UTC+3
Cập nhật thị trường video cho ngày 04 tháng 12 năm 2023
2023-12-04 UTC+3
Cập nhật thị trường video ngày 01 tháng 12 năm 2023
2023-12-01 UTC+3
Dự báo ngoại hối ngày 30/11/2023: EUR/USD, USD/JPY USDX và Bitcoin từ Sebastian Seliga
2023-11-30 UTC+3
Cập nhật thị trường video cho ngày 30 tháng 11 năm 2023
2023-11-30 UTC+3
Dự báo Forex 11/29/2023: EUR/USD, NZD/USD, Dầu và Bitcoin từ Sebastian Seliga
2023-11-29 UTC+3
Cập nhật thị trường video vào ngày 29 tháng 11 năm 2023
2023-11-29 UTC+3
Dự báo forex ngày 28/11/2023: EUR/USD, AUD/USD, Dầu và Bitcoin từ Sebastian Seliga
2023-11-28 UTC+3
Cập nhật thị trường video cho ngày 28 tháng 11 năm 2023
2023-11-28 UTC+3
Dự báo Forex 27/11/2023: EUR/USD, USD/JPY, SP500 và Bitcoin từ Sebastian Seliga
2023-11-27 UTC+3
Cập nhật thị trường video ngày 27 tháng 11 năm 2023
2023-11-27 UTC+3

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $6000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 12 chúng tôi xổ $6000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback