empty
 
 

Khi giao dịch Forex, bạn cần phải biết làm thế nào để đặt vốn của bạn đúng chỗ; làm thế nào để tính toán được lượng tiền cần cho giao dịch để có thể thu được lợi nhuận; và nếu thua lỗ, làm thế nào để không mất toàn bộ khoản ký thác của bạn.

Để đạt được những mục tiêu này, có các phương pháp quản lý quỹ đặc biệt sau (kỹ thuật quản lý tiền):

  • Phương pháp quản lý không vốn hiện có. Phần lớn các nhà đầu tư khi vào một lệnh đều không tính toán lượng tiền đang được sử dụng, ước tính số lợi nhuận và số thua lỗ tiềm năng. Đây cũng được coi là một kỹ thuật, nhưng nếu bắt đầu với số vốn không lớn lắm, một vài giao dịch không thành công có thể khiến bạn mất hoàn toàn số vốn bỏ ra.

  • Nhiều hợp đồng.  Vào một vài lệnh trên thị trường ngoại hối với nhiều công cụ khác nhau, ví dục, EURUSD và EURGBP, một nhà đầu tư có thể thu được lợi nhuận nếu mức giá biến động đúng hướng dự đoán. Mức lợi nhuận thu được có thể rất lớn, tuy nhiên mức thua lỗ cũng không nhỏ.

  • Lượng cố định.Tùy thuộc vào số vốn hiện có, một nhà đầu tư quyết định mức độ rủi ro của mình khi vào một lệnh này hay lệnh khác. Nhà đầu tư khi đó sẽ thực hiện các giao dịch không vượt quá số tiền này.

  • Tỷ lệ lãi suất cố định. Kỹ thuật này tương tự như kỹ thuật trước nhưng có một điểm khác biệt nhỏ: nhà đầu tư quyết định tỷ lệ lãi suất chứ không phải số vốn.

  • Thiết lập mối tương quan giữa lợi nhuận và thua lỗ. Cần phải theo dõi các số liệu thống kê về tất cả các hoạt động (lượng thua lỗ, số lợi nhuận và mối liên hệ giữa chúng). Khi bạn thấy được mối tương quan giữa chúng, bạn có thể áp dụng những gì vừa học được vào các giao dịch của mình.

  • Equity curve trading - Giao dịch đường cong vốn hiện có. Phần lớn mọi người quen với đường trung bình trượt, tín hiệu để vào hay thoát khỏi thị trường. Theo phương pháp này, đường trung bình trượt (ngắn và dài hạn) được dùng để dự đoán kết quả giao dịch. Nếu đường trung bình trượt ngắn hạn của đường cong vốn hiện có ở phía trên đường dài hạn thì có thể vào lệnh và lệnh này sẽ mang lại lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu đường trung bình trượt ngắn hạn ở phía dưới đường dài hạn thì nên chờ đợi thêm.

Việc chọn một kỹ thuật quản lý tiền đặc biệt cho việc giao dịch Forex có thể giúp bạn sử dụng tiền của mình một cách hợp lý trên thị trường và thu được lợi nhuận. Các kỹ thuật quản lý tiền được dùng để vào lệnh.

Về phần danh mục các bài viết
Mở tài khoản
Mở tài khoản
Thực hiện một ký quỹ
Thực hiện một ký quỹ
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.