empty
 
 
EURHKD Euro vs Hong-Kong Dollar
Latest price 8.7662 07 Dec 2021 21:14
Price change -0.0001 (-0.0011%)
Traders' feedback
BUYING 100% SELLING 0%
 
dec
06
mo
dec
07
tu
dec
08
we
dec
09
th
dec
10
fr
dec
11
sa
dec
12
su
dec
13
mo
dec
14
tu
dec
15
we
dec
16
th
dec
17
fr
dec
18
sa
dec
19
su
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.