empty
 
 
Specifications
EURRUR Euro vs Russian Ruble
10:05-18:55 (UTC+3) Mo - Fr
10:05-18:55 (UTC+3) Mo - Fr
Latest price
$57.626
30 Sep 2022 12:25
Price change
$2.999
(5.24%)
Traders' feedback
BUYING 28.57% SELLING 71.43%
sep
26
mo
sep
27
tu
sep
28
we
sep
29
th
sep
30
fr
oct
01
sa
oct
02
su
oct
03
mo
oct
04
tu
oct
05
we
oct
06
th
oct
07
fr
oct
08
sa
oct
09
su
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.